Udvikler

Udvikler

En utvecklare hänvisar vanligtvis till en person som är involverad i mjukvaruutveckling eller programmering. Utvecklare är en avgörande del av den tekniska utvecklingen och ansvarar för att skapa, designa, implementera och underhålla mjukvaruapplikationer, webbplatser, system och andra tekniska lösningar.

Eksperter 


  • App


  • Hjemmeside


Udviklere

Specialister


Programmør


Løsninger